Eucalyptus silice 10ml

90 

Hledáte vhodnou aromaterapii pro Vás a Vaši domácnost? Jste milovník vonných přírodních dekorací?

Olej obsahuje velké množství 1,8 cineolu, který je zodpovědný za léčivé účinky. Vůně silná, svěží, kafrová, balzámová. Velice oblíbený je také při nachlazení a dezinfikaci vnitřních prostor.

Olej je známý pro své antiseptické, hojivé a povzbuzující účinky. Ve farmacii se eukalyptus používá hlavně jako složka mastí při nachlazení.

Velmi efektivně ničí choroboplodné zárodky v ovzduší, je tedy velmi vhodný k desinfekci prostor.

Účinně odpuzuje hmyz včetně klíšťat. Nejčastěji se využívá k inhalacím nebo masážím.

Vynikající olej do aromalampy při nachlazení.

Hlavní obsahové složky:
1,8-cineol, terpyneol, camphen, fenchen, pinen.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

CAS,EINECS 84652-32-1/283-402-2

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích orgánů může způsobit smrt.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Skladem do 3 dnů

Další informace

vůně

100% aucalyptus

rozměr

10ml

DELIVERY_DATE

3